คำขวัญประจำอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของเรา "เขาชะโงกเด่นสง่า...แหล่งประมงล้ำค่า...เทียบท่าเฟอร์รี่...น้ำตกสวยวิภาวดี...บารมีหลวงพ่อจ้อย"  
พิพิธภัณฑ์ปลาหิน
                  พิพิธภัณธ์ปลาหิน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมงานแกะสลักหินซึ่งได้ จำลองพันธุ์ปลาทะเลนับ 1,000 ชนิด ที่มีอยู่ในอ่าวไทยโดยการนำเอาก้อนหินที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ มาแกะสลักเป็นรูปปลาต่างๆ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2535 จากชีวิตที่สมบุกสมบันอยู่ในกลางทะเลนับสิบๆปี ของลุงกิตติ สินอุดม กับอาชีพประมงทำให้รู้จักพันธุ์ปลาชนิดต่างๆที่มีอยู่ในทะเละมากมาย และเท่าที่ได้สัมผัสมาด้วยประสพการณ์ที่ยาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ทราบว่าพันธุ์ไม่ต่ำกว่า 20 ชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้ว


                  ด้วยความรักและหลงใหลในธรรมชาติจึงต้องการที่จะอนุรักษ์พันธุ์ปลาชนิดต่าง ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาจึงเริ่มลงมือแกะสลักงานหินให้เป็นตัวปลาชนิดต่างๆ ตามชนิดต่างๆที่ตนได้พบเห็นมา เป็นเวลาสิบกว่าปีที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน แกะสลัก ออกสู่สายตามนักท่องเที่ยว สามารถแกะสลักพันธุ์ปลาชนิดต่างๆรวมทั้งอย่างอื่น ด้วยประมาณ 2,000 ชิ้น จนได้รับรางวัลต่างๆมากมายจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน หากนักท่องเที่ยวมีโอกาสมาเยี่ยมอำเภอดอนสักขอแนะนำให้ท่านไปนมัสการ รูปหล่อหลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ที่ผู้คนโดยทั่วไปต่างเคารพนับถือ ชมทิวทัศน์ และแวะชมงานแกะสลักหินที่พิพิธภัณฑ์ปลาหิน ของลุงกิตติ สินอุดม ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลดอนสัก