การบริหารบังคับบัญชา


พันตำรวจเอก ทักษิณ ศิริโภคพัฒน์

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

พันตำรวจโท เลิศชาย ไชยชนะ
รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน


พันตำรวจโท สุระศักดิ์ ทิพรัตน์
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม