คำขวัญประจำอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของเรา "เขาชะโงกเด่นสง่า...แหล่งประมงล้ำค่า...เทียบท่าเฟอร์รี่...น้ำตกสวยวิภาวดี...บารมีหลวงพ่อจ้อย"  
แผนงาน โครงการ
สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
************************************

ลำดับที่
ชื่อโครงการ / แผนงาน
หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
๐๑
โครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติด งานป้องกันและปราบปราม
๐๒
comming Soon  
๐๓
comming Soon  
๐๔
comming Soon  
๐๕
comming Soon  
๐๖
comming Soon  
๐๗
comming Soon  
๐๘
comming Soon  
๐๙
comming Soon