คำขวัญประจำอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของเรา "เขาชะโงกเด่นสง่า...แหล่งประมงล้ำค่า...เทียบท่าเฟอร์รี่...น้ำตกสวยวิภาวดี...บารมีหลวงพ่อจ้อย"  
 
สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก (สภ.อ.ดอนสัก)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.donsakpolice.com

*************

สถานภาพกำลังพล อาวุธ ยานพาหนะ

สถานที่ตั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสักและที่พักสายตรวจ
                -สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี
                -สายตรวจตำบลปากแพรก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี
                -สายตรวจตำบลดอนสัก (บางน้ำจืด) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                -สายตรวจเขาแร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                -สายตรวจตำบลชลคราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                -สายตรวจตำบลไชยคราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัตรากำลังพลในปัจจุบัน
ของ สภ.อ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี
กำลังพล
อัตราอนุญาต
อัตราจริง
ว่าง
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
14
10
4
ข้าราชการชั้นประทวน-พลตำรวจ
88
79
9
รวม
102
89
13

กำลังพล
ชั้นประทวน ไปช่วยราชการ หน่วยอื่น ๆ 4 นาย
เฉลี่ย ตำรวจ 1 นาย รับผิดชอบประชากร 371.5 คนต่อพื้นที่ประมาณ 5.10 ตารางกิโลเมตร
สถานภาพที่ดิน สิ่งก่อสร้าง บ้านพัก ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร
                - ที่ดินของทางราชการที่ใช้ในการปลูกบ้านพักข้าราชการตำรวจ มีจำนวน 11 ไร่ 2 งาน
                - อาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง
                - บ้านพักข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตร จำนวน 1 หลัง
                - บ้านพักข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตร จำนวน 4 หลัง 6 ห้อง
                - บ้านพักข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวน – พลตำรวจ จำนวน 5 แถว 46 คูหา
ยานพาหนะ
                - รถยนต์กระบะ 2 ตอน จำนวน 5 คัน
                - รถจักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน
วิทยุสื่อสาร มีจำนวน 64 เครื่อง
                - เอฟ เอ็ม 5 จำนวน 13 เครื่อง
                - เอฟ เอ็ม 1 จำนวน 5 เครื่อง
                - มือถือ จำนวน 46 เครื่อง
                - โทรศัพท์ จำนวน 3 เลขหมาย
                - โทรสาร (ชำรุด อยู่ระหว่างรอการจำหน่าย) จำนวน 1 เครื่อง
                - วิทยุติดตามตัว จำนวน 9 เครื่อง
เครื่องใช้สำนักงาน
                - เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
                - เครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 7 เครื่อง
                - เครื่องโรเนียว จำนวน 1 เครื่อง
                - เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง/ชุด