คำขวัญประจำอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของเรา "เขาชะโงกเด่นสง่า...แหล่งประมงล้ำค่า...เทียบท่าเฟอร์รี่...น้ำตกสวยวิภาวดี...บารมีหลวงพ่อจ้อย"  
งานสอบสวน
สถานีตำรวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท.เลิศชาย ไชยชนะ
รองผู้กำกับการ สืบสวนสอบสวน
สถานีตำรวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์์ธานี


                  งานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรดอนสักได้ดำเนินการด้านอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน(โรงพักเพื่อประชาชน) โดยได้แบ่งการดำเนินงานเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
                   1.จัดเวรพนักงานสอบสวนให้เพียงพอ
                   2.พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรม ของพนักงานสอบสวน
                   3.นำวิทยาการตำรวจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการใช้ในการสืบสวนสอบสวน
                  4.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ให้เป็น ไปตาม กฎ และระเบียบของทางราชการ
                  5.ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับการสอบสวนให้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
                  6.กำกับดูแลอำนวยความสะดวกด้านการสอบสวน อย่างเต็มที่

                  7.ปรับปรุงสารระบบการควบคุมสำนวนการสอบสวน อย่างเต็มที่
                  8.ให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย พยานและเหยื่ออาชญากรรม
                  9.จัดระบบควบคุมให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
   
[ เจ้าหน้าที่งานสอบสวน ][ ข่าวประชาสัมพันธ ์]