คำขวัญประจำอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของเรา "เขาชะโงกเด่นสง่า...แหล่งประมงล้ำค่า...เทียบท่าเฟอร์รี่...น้ำตกสวยวิภาวดี...บารมีหลวงพ่อจ้อย"  
งานสืบสวน
สถานีตำรวจภูธรดอนสัก สุราษฎร์ธานี

พ.ต.ท.เลิศชาย ไชยชนะ
รองผู้กำกับการ สืบสวนสอบสวน
สถานีตำรวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                  งานสืบสวน สถานีตำรวจภูธรดอนสัก มีหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวน หาข่าว จับกุม คดีที่ได้เกิดขึ้นต่าง ๆ ทั้งก่อนและ หลังเกิดเหตุ อีกทั้งรวบรวมข้อมูล สถิตข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ และพฤติกรรมของคนร้าย ในการกระทำความผิด แผนประทุษกรรมของคนร้าย เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดแนวทางในการสืบสวน โดยหน้าที่ของ งานสืบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก สามารถแยกได้เป็น หัวข้อที่ สำคัญ ๆ ได้ดังต่อไปนี้.
                  1. เร่งรัดการสืบสวนจับกุมคดีที่ ค้างเก่า เพื่อการจับกุมและกดดันผู้กระทำความผิด โดยดำเนินการจัดทำข้อมูลหมายจับในคดีค้างเก่า ประสานกับหน่วยงานภายในสถานี เช่น งานสอบสวน งานป้องกันปราบปราม จัดชุดสืบสวน รับผิดชอบ ติดตามจับกุม แจ้งให้สายตรวจในพื้นที่ทราบข้อมูล เพื่อช่วยในการติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิด
                  2.จัดเจ้าหน้าที่สืบสวนประจำพื้นที่ โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่สืบสวน เพื่อการสืบสวนก่อนเกิดเหตุ เพื่อเป็นการ ป้องกัน และหลังเกิดเป็นเพื่อเป็นการปราบปราม ผู้กระทำผิด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด 24 ชม. โดยจัดให้แต่ละนายรับผิดชอบแต่ละพื้นที่ กรณีเกิดเหตุ ให้ครอบคุมทุกพื้นที่
                  3. นำวิทยาการตำรวจ และเทคโนโลยี่สมัยใหม่มาใช้ในการสืบสวน เช่น เครื่องมือตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือแฝง อุปกรณ์ในการตรวจสอบยาเสพติด คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลหมายจับคดีค้างเก่า หรือหมายจับจากท้องที่อื่น ๆ
[ เจ้าหน้าที่่งานสืบสวน ][ข่าวประชาสัมพันธ์ ][ผลการจับกุม ]