คำขวัญประจำอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของเรา "เขาชะโงกเด่นสง่า...แหล่งประมงล้ำค่า...เทียบท่าเฟอร์รี่...น้ำตกสวยวิภาวดี...บารมีหลวงพ่อจ้อย"  
ประมวลภาพกิจกรรม
สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับ
กิจกรรม
หมายเหตุ
1.
การทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เสียชีวิตภาคใต้  
2.
การออกหน่วยเคลื่อนที่และตรวจเยี่ยมราษฎร  
3.
การตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาและตรวจราชการประจำปี 2547  
4.
ปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวณโดยรอบที่ทำการสถานี    
5.
การตรวจเยี่ยมของ พล.ต.ต.ภูวดล กระแสอินทร ์ รอง ผบช.ภ.8  
6.
การตรวจราชการตามโครงการพัฒนาสถานีเพื่อประชาชน  
7.
เยาวชนอาสาตามโครงการลอดอุบัติภัยการจราจรช่วงสงกรานต์  
8.
การตรวจเยี่ยมของ พล.ต.ต.อมรเรศฤทธิ์ วัฒนวิบูลย์ ผบก.บก.ปส.2  
9.
การเปิดโครงการ " มหกรรมเปิดโรงพักทั่วไทยรับใช้ประชาชน  
10.
กิจกรรมวันตำรวจ 2548  
11.
คณะผู้ตรวจราชการจเรตำรวจ ได้มาตรวจราชการประจำปี 2548  
12.
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2548  
13
การตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาและตรวจราชการประจำปี 2549  
14
การประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สถานี ประจำเดือน พฤศิจกายน 2549  
15
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
16
พิธีการส่งมอบท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ดอนสัก  
17
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  
18
ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก  
19
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2549  
20
การประชุมผู้ประกอบการรถบรรทุก  
21
การตรวจเยี่ยมของ พล.ต.ต.วิบูลย์ บางท่า ไม้ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี  
22
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2550  
23
การอบรมฝึกทักษะการใช้อาวุธปืนแก่ผู้ประกอบการร้านทอง  
24
การตรวจการฝึก  
25
การจับกุมแก็งค์โจรกรรมรถ  
26
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ  
27
กิจกรรมเสวนาจิบกาแฟ  
28
กิจกรรม 5 ส.  
29
ช่วยเหลือและบริการประชาชนประสบอุทกภัย  
30
ผลงานการจับกุมยาเสพติดชาวไนจีเรีย